องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน


 ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
นายแบน เขียวแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน
055613604 ต่อ 11


นางสาวณกานต์ รอดมุ้ย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน
055613604 ต่อ 12


ลิงค์น่าสนใจ


     วิสัยทัศน์
     ข้อมูลทั่วไป
     แผนที่
     แผนพัฒนา 3 ปี
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     คณะผู้บริหาร
     สมาชิกสภา อบต.
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
     ส่วนการคลัง
     ส่วนโยธา
     ส่วนสาธารณสุขฯ
     ส่วนการศึกษาฯ
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     สวัสดิการสังคม
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
     ระบบฐานข้อมูลด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
     คู่มือบริการประชาชน
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
 

สถิติผู้มาเข้าชม
ขณะนี้
1 คน
วันนี้
3 คน
เดือนนี้
285 คน
ปีนี้
2658 คน
ผู้ชมทั้งหมด
16552 คน
เริ่มเปิดให้บริการ


http://www.oic.go.th/ginfo/

http://www.cgd.go.th/

http://www.bb.go.th/bbhome/index.asp

http://www.gpf.or.th/

http://www.ktb.co.th/

http://www.gsb.or.th/

http://

http://www.damrongdhama.moi.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ร้องเรียนร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่

แผนที่


ประวัติความเป็นมา

   เดิมสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี ตำบลบ้านสวนเป็นที่รอบอาณาจักรของเมืองหลวง สภาพพื้นที่เป็นสวนผลไม้ สวนกล้วยขึ้นเป็นดง เต็มพื้นที่ คนสมัยนั้นจึงเรียกบริเวณนี้ว่า   บ้านสวน   ต่อมาเมื่อผู้คนมากขึ้นมีการอพยพขยายที่อยู่อาศัยทำให้สวนในอดีตกลาย
สภาพมาเป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยมากขึ้น มีผู้คนย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากกันหนาแน่นขึ้น จนในปัจจุบันได้จัดตั้งเป็นตำบลตามชื่อเดิม
บ้านสวน

 

อาณาเขตตำบล :ทิศเหนือ ติดกับ อ.ศรีสำโรง  จ.สุโขทัย
               ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย
               ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
               ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ตาลเตี้ย อ.เมือง จ.สุโขทัย   จำนวน

 

 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน
หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64220
0-5561-3689
พัฒนาโดยทีมงาน http://www.tongthin.com