หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน
 
 
นายแบน เขียวแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.กงไกรลาศ   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.และรางระบายน้ำ คสล. กลุ่มบ้านนายสุชาติ เสือมั่น ถนนนรานุกูลกิจ ซอย ๕ (ชุมชนบ้านนอก) ปรับปรุงถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นทีี่ไม่น้อยกว่า ๘๖๔ ตารางเมตร ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.ยาว ๒๑๙ เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มิ.ย. 2566
ทต.กงไกรลาศ   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.และรางระบายน้ำ คสล. กลุ่มบ้านนายสุชาติ เสือมั่น ถนนนรานุกูลกิจ ซอย ๕ (ชุมชนบ้านนอก) ปรับปรุงถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นทีี่ไม่น้อยกว่า ๘๖๔ ตารางเมตร ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.ยาว ๒๑๙ เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มิ.ย. 2566
ทต.กงไกรลาศ   โครงการซ่อมสร้างถนนนรานุกูลกิจ และขยายสะพานทางหลวงหมายเลข ๑๐๕๕ ตอน บ้านกร่าง-บ้านกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ถนนกว้าง ๑๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๒.๔๐ เมตร สะพานกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร 8 มิ.ย. 2566
อบต.นาทุ่ง   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภท ไมค์ลอย พร้อมเครื่องส่งสัญญาณ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 2566
อบต.หนองอ้อ   จ้างเหมาจัดทำตราประทับ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 2566
ทต.ลานหอย   ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 2566
ทต.ลานหอย   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 2566
ทต.ลานหอย   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 2566
ทต.ลานหอย   อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 8 มิ.ย. 2566
อบต.หนองกลับ   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ สำหรับกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 2566
อบต.หนองกลับ   ซื้อเครื่องปรับอากาศ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 2566
อบต.ทุ่งยางเมือง   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 2566
อบต.บ้านป้อม   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๙ รายการ (ศพด.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 2566
อบต.บ้านป้อม   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 2566
อบต.ปากน้ำ   จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบป่าเลา ประจำเดือนพฤษภาคม2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 2566
อบต.บ้านนา   จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารหอประชุมและอาคารจอดรถพร้อมห้องเก็บเอกสารและอุปกรณ์ เพื่อป้องกันทรัพย์สินและเอกสารของทางราชการเสียหาย รายละเอียดดังแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 2566
ทต.บ้านสวน   ซื้อวัสดุโครงการกิจกรรม 5 ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 2566
อบต.เกาะตาเลี้ยง   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญธรรม เอี่ยมสุข หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองน้ำออก ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 2566
อบต.เกาะตาเลี้ยง   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายเจียน นิ่มขาว หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองน้ำออก ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 2566
อบต.นาขุนไกร   ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืดขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร จำนวน ๑๔,๗๘๔ ถุง ประจำวันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,872
 
 
NAXSOLUTION
Web Appication Design
 
 
 
     
 
 
     
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ให้บริการ ข้อมูลข่าวสาร
ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหา
ความต้องการและ ข้อเสนอแนะ
ของประชาชน
คู่มือประชาชน
  SERVICE
แบบฟอร์ม เอกสาร
เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการติดต่อราชการ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64220 โทรศัพท์ : 055-615-461 โทรสาร : 055-615-461
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน
จำนวนผู้เข้าชม 685,124 เริ่มนับ 26 พ.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-972-4196