หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน
 
 
นายแบน เขียวแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.คลองกระจง   จ้างเหมายานพาหนะ (รถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ นั่ง จำนวน ๒ คัน ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2566
อบต.บ้านด่าน   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองจัง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2566
อบต.ปากแคว   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2566
ทม.สวรรคโลก   ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ธ.ค. 2566
ทม.สวรรคโลก   ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถราง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ธ.ค. 2566
ทม.สวรรคโลก   ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ธ.ค. 2566
อบต.วังทองแดง   จ้างเหมารถโดยสารรับส่งผู้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รถคอกหมู) จำนวน ๓ คันๆละ ๓,๕๐๐.- บาท จำนวน ๒ วัน ในวันที่ ๑๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2566
อบต.วังทองแดง   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ธ.ค. 2566
อบต.บ้านป้อม   จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ Brother หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๓๙ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2566
ทต.เมืองเก่า   ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2566
ทต.กลางดง   จ้างจัดทำครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ชุดจอ LED จำนวน ๑ ชุด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2566
อบต.นาขุนไกร   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2566
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๖,๕๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2566
ทต.คลองยาง   ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ของโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2566
ทม.สุโขทัยธานี   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2566
อบต.ดงเดือย   จ้างโครงการปรับปรงุ/ซ่อมแซมถนนหลังอุทกภัย หมู่ที่ 3,5,6 และหมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2566
อบต.ทับผึ้ง   จ้างรถแบ็คโฮ (PC 200) จำนวน ๗ วัน ๆ ละ ๘ ชั่วโมง เพื่อดำเนินการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายคลองทางไม้ จำนวน ๕ จุด หมู่ที่ ๓ ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2566
อบต.เกาะตาเลี้ยง   จ้างรถโดยสารปรับอากาศ พร้อมพนักงานประจำรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ คัน เพื่อใช้ในการรับ - ส่งผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง และผู้แทนชุมชนตำบลเกาะตาเลี้ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2566
อบต.เกาะตาเลี้ยง   จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง และผู้แทนชุมชนตำบลเกาะตาเลี้ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2566
อบต.เกาะตาเลี้ยง   จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน ๘๐ ชุด เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง และผู้แทนชุมชนตำบลเกาะตาเลี้ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2,208
 
 
NAXSOLUTION
Web Appication Design
 
 
 
     
 
 
     
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ให้บริการ ข้อมูลข่าวสาร
ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหา
ความต้องการและ ข้อเสนอแนะ
ของประชาชน
คู่มือประชาชน
  SERVICE
แบบฟอร์ม เอกสาร
เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการติดต่อราชการ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64220 โทรศัพท์ : 055-615-461 โทรสาร : 055-615-461
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน
จำนวนผู้เข้าชม 862,091 เริ่มนับ 26 พ.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-972-4196